Εκτύπωση

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Με ορθή διαδικασία παρακολουθούνται οι αποδόσεις προς τους Οργανισμούς (Αποστολική Διακονία, κ.α.) με τις κατάλληλες συνημμένες καταστάσεις προς αυτούς όπως είθισται.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

   

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.