Εκτύπωση

Καταχωρούνται οι εισπράξεις της ημέρας. Διενεργούνται on-line έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων και ενημερώνεται το υπόλοιπο ταμείου. Εκδίδονται παραστατικά ταμείου (Γραμμάτια είσπραξης). Οι τριμηνίες εισπράττονται πλήρως αυτοματοποιημένα (Δείτε την ενότητα Τριμηνίες).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.