Εκτύπωση

Για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία, η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χειριστές με την χρήση στοιχείων εισόδου (Όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης). Ακόμα ορίζονται οι βαθμοί πρόσβασης του καθενός στο σύστημα ανάλογα με την εργασία του.


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

  

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.