Εκτύπωση

Το αρχείο των συναλλασσομένων σε ό,τι αφορά τα βασικά του στοιχεία είναι διαθέσιμο προς όλες τις Οικονομικές Μονάδες. Έτσι ο κάθε συναλλασσόμενος υπάρχει στο αρχείο μία φορά και με έναν κωδικό.
Τα τηρούμενα στοιχεία των συναλλασσόμενων (χρεωστών – πιστωτών) αφορούν τόσο τα ατομικά τους στοιχεία (Α.Φ.Μ., Ονομασία, έδρα, Επάγγελμα, στοιχεία επικοινωνίας κ.α.) όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία που τηρούνται υπό μορφή λογαριασμών (ομάδες 30, 50) στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

  

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.