Εκτύπωση

Δημιουργούνται αυτόματα οι εγγραφές έναρξης χρήσης από τις εγγραφές κλεισίματος της προηγούμενης χρήσης δημιουργώντας τα υπόλοιπα έναρξης των λογαριασμών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

  

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.