Εκτύπωση

Καταχωρούνται οι εισπράξεις και πληρωμές ή οι συμψηφιστικές εγγραφές της ημέρας. Διενεργούνται on-line έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων, εκδίδεται κατάσταση ελέγχου των προσωρινών εγγραφών και ενημερώνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

  

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.