Εκτύπωση

Αναλυτική καταχώριση του Προϋπολογισµού της Ιεράς Μητροπόλεως στην έναρξη της διαχειριστικής χρήσης για κάθε λογαριασµό εσόδου και εξόδου.

∆υνατότητα έκδοσης απολογισµών οποτεδήποτε απαιτηθεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

  

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.