Εκτύπωση

grafistikaΣχεδιασμός εκκλησιαστικού έντυπου υλικού όπως φυλλάδια, ετήσια προγράμματα, εκκλησιαστικά ημερολόγια, ανακοινώσεις.
Ο σχεδιασμός τους οφείλει να είναι προσεγμένος, λαμβάνοντας υπόψη το αναγνωστικό κοινό.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρήζει σχεδιασμού και εκτύπωσης.
Φροντίζουμε πάντα να μελετάμε το πληροφοριακό υλικό, να προτείνουμε και να σχεδιάζουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πληροφορίες να είναι άμεσα προσβάσιμες και να παρουσιάζονται με ποικίλους, βοηθητικούς τρόπους, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η εύρεσή τους και να αποκλείεται η πιθανότητα σύγχυσης.
Επομένως, με σιγουριά εγγυόμαστε πάντα υψηλή ποιότητα σχεδιασμού, ενώ οι χρεώσεις μας παραμένουν ανταγωνιστικές!