Εκτύπωση

Στην ενότητα των Παραληπτών Αλληλογραφίας καταχωρούνται όλοι οι ταχυδρομικοί αποδέκτες, ανεξαρτήτως προέλευσης, με τα στοιχεία προσφώνησης και επικοινωνίας των, με τον σκοπό να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτών εκάστοτε για την αυτοματοποιημένη έκδοση ετικετών αλληλογραφίας.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

EMPODIASMALL

Τα πλεονεκτήματα τής ηλεκτρονικής οργάνωσης των Παραληπτών Αλληλογραφίας που δίνει το Λογισμικό είναι:

  • Δεν υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων για την εκτύπωση ετικετών αλληλογραφίας.
  • Ταχεία εκτύπωση ετικετών αλληλογραφίας κατά διάφορους τρόπους.
  • Εύκολη εισαγωγή στοιχείων από άλλες ενότητες του λογισμικού.
  • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.