Εκτύπωση

vivliothiki2Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να οργανώσετε όλα τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης σας και όχι μόνο. Βιβλία, εφημερίδες και αποκόμματα, έγγραφα, εγκύκλιοι, emails, γραπτές εργασίες, φύλλα Excel, μπορείτε να τα καταχωρίσετε όλα, όσα και αν είναι με όλα τους τα στοιχεία και η ανεύρεσή τους γίνεται πανεύκολη.

Η ανεύρεση μιας καταχώρισης γίνεται μέσα από τον κεντρικό κατάλογο ο οποίος εμφανίζει όλα τα περιεχόμενα τα οποία είναι ταξινομημένα. Κάνοντας απλά διπλό κλικ στη καταχώριση καταλόγου, εμφανίζεται η αναλυτική οθόνη με όλα τα λεπτομερή στοιχεία της καταχώρισης.

Η χωρητικότητα της Βιβλιοθήκης ως προς τον αριθμό των εγγραφών που μπορείτε να καταχωρίσετε είναι απεριόριστη όπως και η ανάπτυξη των διαφόρων κατηγοριών είναι απόλυτα στην δική σας ευχέρεια ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

Μπορείτε να οργανώσετε τις δικές σας κατηγορίες όπως :

 
Το πρόγραμμα δίνει 5 ειδών καταστάσεις σε προεπισκόπηση στην οθόνη ή για εκτύπωση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Το λογισμικό αναβαθμίζεται περιοδικά έτσι ώστε να παραμένει πάντοτε σύγχρονο και να συμβαδίζει με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.   


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.