Εκτύπωση

KFΤο «Κοινωνικό Φαρμακείο» είναι το τέταρτο λογισμικό της σειράς λογισμικών «Στήριξη». Σας βοηθά να οργανώσετε αποτελεσματικά την φιλανθρωπική σας δραστηριότητα δίνοντάς σας τις ακόλουθες δυνατότητες :

Καταχώριση όλων των εξυπηρετούμενων που έχουν ανάγκη την φαρμακευτική σας υποστήριξη.

Ακριβής τήρηση αποθήκης φαρμάκων και παρακολούθηση των αποθεμάτων με εύκολη διαχείριση των εισαγωγών και εξαγωγών.

Αρχείο Προμηθευτών και Χορηγών.

Αναλυτικές Καρτέλες κίνησης και άλλες καταστάσεις στον εκτυπωτή ή σε ψηφιακή μορφή (Word, pdf, Excel).

Απεριόριστη χωρητικότητα καταχωρίσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Το λογισμικό αναβαθμίζεται περιοδικά έτσι ώστε να παραμένει πάντοτε σύγχρονο και να συμβαδίζει με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. 


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.