Εκτύπωση

Methodos2Το Μέθοδος είναι εξειδικευμένο Λογισμικό τήρησης Πρωτοκόλλου και έχει αναπτυχθεί με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία της εταιρείας Microsoft.

Λειτουργεί σε 1 σταθμό εργασίας ή σε περιβάλλον δικτύου LAN με φιλοσοφία client-server, με κεντρικό διακομιστή Microsoft SQL Server και σε Windows PCs με εγκαταστημένο λειτουργικό σύστημα Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 και Windows 10. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Τήρηση αρχείου εισερχομένων εγγράφων

Τήρηση αρχείου εξερχομένων εγγράφων

Παραμετροποίηση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Το λογισμικό αναβαθμίζεται περιοδικά έτσι ώστε να παραμένει πάντοτε σύγχρονο και να συμβαδίζει με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.   


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.