Δεν χρειάζεται η εξ αρχής καταχώριση γραμμή προς γραμμή των παραστατικών κίνησης. Με την χρήση των πρότυπων εγγραφών είναι εκ των προτέρων δυνατή η οργάνωση συχνά χρησιμοποιούμενων λογιστικών άρθρων με καταχωρημένα στοιχεία αιτιολογίας και κινουμένων λογαριασμών. Καλούνται και εισάγονται άμεσα στην λογιστική κίνηση της ημέρας επιτυγχάνοντας μεγάλη οικονομία χρόνου.