Δημιουργούνται αυτόματα οι εγγραφές κλεισίματος χρήσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Ηµερολόγιο εγγραφών τέλους χρήσης