Από την ενότητα αυτή καταχωρούνται όλες οι αγορές σύμφωνα με τα παραστατικά των Προμηθευτών. Η ενότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά.

 


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.